Copyright

Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen, mappen, plattegronden en grafieken op deze website zijn exclusief eigendom van Synthion Dakbeheer B.V. of van haar participanten en zijn auteursrechtelijk beschermd. 

Alle rechten zijn voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kan ze afdrukken voor privé-gebruik, maar een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de uitgever.

De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Ondanks alle inspanningen kan Synthion Dakbeheer B.V. niet garanderen dat de informatie op deze website ten alle tijde actueel, juist en volledig is. Synthion Dakbeheer B.V. kan waar dit nodig is, eenzijdig informatie aanpassen en updaten.

Synthion Dakbeheer B.V. is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. 

Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben vanSynthion Dakbeheer B.V. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (vermeld duidelijk url, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden.